בית העלמין של מגיני המולדת וגיבוריה

בית העלמין הוקם לכבוד החללים מגני המולדת וחיילי רוסיה הצארית, אשר נפלו בקרב של דברצן, שנערך ב-2 באוגוסט 1849 במהלך מרד "אביב העמים". בית העלמין הורחב מאוחר יותר לצורתו הנוכחית לכבודם של החללים, חיילים הגיבורים והקורבנות מלאומים שונים, אשר מצאו את מותם ברחבי העיר.

בית העלמין של שבויי מלחמה רוסיים וקורבנות המגיפה

הפארק המופרד הוקם ב-1915 לזכרם של קורבנות המגיפה, אשר פרצה בקרב שבויי המלחמה הרוסיים. בית העלמין הורחב ב-1917 וב-1925 לכבודם של החיילים, מלאומים שונים, אשר מצאו את מותם בעיר.

בית העלמין הצבאי הכללי

החלקה הכללית של בית העלמין נפתח ב-1932. בחלקה זאת טמונים הן בקברים משפחתיים פרטיים והן בקברים צבאיים עצמאיים גיבורי שתי מלחמות העולם וקורבנותיהן מלאומים שונים.

בית העלמין היהודי, קברי חיילים

בית העלמין הדתי היחידי של דברצן - בית הקברות היהודי - הוקם במחצית הראשונה של המאה ה-19. בבית העלמין היהודי טמונים מגיני האומה של של מרד "אביב העמים", אשר התרחש בין השנים 1848 עד 1849 וכן החיילים הגיבורים של שתי מלחמות העולם. בנוסף נמצאים בבית העלמין גם קבריהם של יהודים אשר מצאו את מותם בעבודות הכפיה של הצבא הונגרי במהלך מלחמת העולם השניה וגם שלטים וגל עד לזכרם של קורבנות השואה.

האנדרטאות הצבאיות של דברצן

בקרוב